messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
image นโยบายงดรับ งดให้
สแกน QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย [19 มีนาคม 2567]
ลงทะเบียนสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [5 มกราคม 2567]
ผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันมะเค็ด[10 พฤศจิกายน 2566]
วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด[14 กันยายน 2566]
การจัดการน้ำเสียในชุมชน[14 กันยายน 2566]
7สัญญาณเตือนน้ำท่วม[21 สิงหาคม 2566]
การป้องกันจากโรคไข้เลือดออก[25 กรกฎาคม 2566]
NO GIFT POLICY[15 กุมภาพันธ์ 2566]
NO GIFT 66 [15 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ[27 มกราคม 2566]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 15 รายการ)