เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : Satharanasukh | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : Satharanasukh | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การรับข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 17
photo ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการขอรับบริการ รับ-ส่ง เข้ารับบริการสถานพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : Satharanasukh | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : Moneyklang | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศเทศบาลระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : Satharanasukh | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการขอรับบริการ รับ - ส่ง เข้ารับบริการสถานพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจและพนักงานเก็บเงินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ฟรี!!! poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จากหน่วยสัสดีอำเภอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5