เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่อันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ใช้ในการแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในปรเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file QR CODE แบบวัด EIT ประจำปีพ.ศ. 2566 สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 30
photo กำหนดการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิด - อายุ 4 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Satharanasukh | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 ต.สันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2566 รับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศกำหนดปริมาณเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 42
photo ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ วัดสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิงปลูกสร้างประจำปี 2566 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7