messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างฃก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ. 137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 13
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 8
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 16
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 18
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 9
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 17
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 15
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 42
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 64
ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 43
ประกาศยกเลิกจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 86
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว๋าวโท้ง-บ้านสันนคร รหัสสายทาง ชร.ถ.137-01 หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 77
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 73
เอกสารแนบท้ายก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 68
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว่าวโท้ง - บ้านสันนคร หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 82
เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2 3 4 5