messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 17
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 55
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 122
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 (ตั้งเป็นรายการใหม่) รายการเบิกจ่ายเหลื่อมปี (รถขุดตีนตะขาบ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 105
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เจาะบ่อ หมู่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 110
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
แผนจัดหาพัสดุ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
แผนจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1