เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด)
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาล (รก.ผอ. โรงเรียนเทศบาล 1) ชุมชนสันมะเค็ด
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาล (รก.ผอ. โรงเรียนเทศบาล 1) ชุมชนสันมะเค็ด
น.ส.รังรอง บุนนาค
ครู คศ.2
น.ส.รังรอง บุนนาค
ครู คศ.2
นางวารุณี พรมมิน
ครู คศ.2
นางวารุณี พรมมิน
ครู คศ.2
น.ส.วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
ครู คศ.2
น.ส.วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
ครู คศ.2
นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วรรณิดา พรมฝั้น
ครูอัตราจ้าง
น.ส.วรรณิดา พรมฝั้น
ครูอัตราจ้าง
น.ส.รุ่งนภา บุญติ๊บ
ครูอัตราจ้าง
น.ส.รุ่งนภา บุญติ๊บ
ครูอัตราจ้าง
นายสุวพิชย์ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
นายสุวพิชย์ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
นายรชานนท์ กันจิน๊ะ
ครูอัตราจ้าง
นายรชานนท์ กันจิน๊ะ
ครูอัตราจ้าง
น.ส.จีรภัทร จันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.จีรภัทร จันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอริชัย กตัญญู
นักการภารโรง
นายเอริชัย กตัญญู
นักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55