เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประเมินและเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีการศึกษา 2564 [5 เมษายน 2565]
สภาวัฒนธรรมตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด จัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 [5 เมษายน 2565]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านสันนคร) พาเด็กๆ หว่านผักบุ้งจีน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง [24 มีนาคม 2565]
กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะสมอง EF จากสถาบัน RLG วันที่ 18มี.ค.65 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านกล้วย) [18 มีนาคม 2565]
ตัวแทนเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 [17 มีนาคม 2565]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านกล้วย) คัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศพด.ต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [8 มีนาคม 2565]
การมอบนโยบายเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลสันมะเค็ด [7 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเช้านี้โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลสันมะเค็ด [19 มกราคม 2565]
ตอนรับคณะผ้าป่าสามัคคี จากจังหวัดชลบุรี ณ พระธาตุผากัปป์ วันที่ 18-19 ม.ค.65 [18 มกราคม 2565]
การประชุมการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาปฏิบัติธรรมและบูรณะพระธาตุผากัปป์ วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 ณ พระธาตุผากัปป์ [13 มกราคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 58 รายการ)