เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศพด./รร.ปฐมวัย) และลงนาม MOU นายก อปท.เขต อ.พาน วันที่ 27 ก.พ.66 ณ อบต.ธารทอง [27 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมล้างถนนและเก็บขยะข้างทาง ประจำปี 2566 หมู่ 11 บ้านผาลาด [14 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิด - อายุ 4 ปี [14 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์ชุดแต่งกายพื้นเมืองประจำจังหวัดเชียงราย [6 ธันวาคม 2565]
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ [11 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน (ทำเสวียนไม้ไผ่) [24 สิงหาคม 2565]
การประเมินและเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีการศึกษา 2564 [5 เมษายน 2565]
สภาวัฒนธรรมตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด จัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 [5 เมษายน 2565]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านสันนคร) พาเด็กๆ หว่านผักบุ้งจีน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง [24 มีนาคม 2565]
กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะสมอง EF จากสถาบัน RLG วันที่ 18มี.ค.65 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านกล้วย) [18 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 64 รายการ)