เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-
นายสุภาพ คำปุก
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.นิศารัตน์ สมเกี๋ยง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวเก็จมณี บุทธิจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ