messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวศุลีพร กองพรม
นักวิชาการศึกษา
- ว่าง -
นักวิชาการวัฒนธรรม
- ว่าง -
นักสันทนาการ
นายสุภาพ คำปุก
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.นิศารัตน์ สมเกี๋ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ