messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box คณะผู้บริหาร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 081-9560643
นายจำลอง กันยวง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 090-3318312
นายเสรี สันหมุด
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 093-6645186
นายสำราญ กาวิกุล
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 089-6332985
นายกอง ฟ้าคำตัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 092-9451350