messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปีงบประมาณ2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลเพื่อมอบให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างฃก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ. 137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย grade
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview13
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเครือบ้า-บ้านผาลาด (ชร.ถ.137-06) บ้านผาลาด หมู่ที่ 11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview16
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview9

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : pageview17
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview55
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เจาะบ่อ หมู่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview110
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 (ตั้งเป็นรายการใหม่) รายการเบิกจ่ายเหลื่อมปี (รถขุดตีนตะขาบ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview105
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview122

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามที่ได้แถลงต่อสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : pageview105
ผลการปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview233

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม