เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
โทร : 093-2955002
ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง
รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
โทร : 089-4327592
นายวชิรพล คำลือ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0861159250
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-8061952
นางสนธยา ศรีกุลณะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 080-1329694