เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
การประชุมการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาปฏิบัติธรรมและบูรณะพระธาตุผากัปป์ วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 ณ พระธาตุผากัปป์
รายละเอียด : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลสันมะเค็ด,คณะกรรมการพระธาตุผากัปป์,เจ้าคณะตำบลสันมะเค็ด เขต 1 - 2, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-21, รร.ผู้สูงอายุ, รพสต.สันมะเค็ด,กลุ่มพัฒนาสตรี ชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคี วันพุธ ที่ 12 ม.ค.65 โดยกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี จาก กรุงเทพฯ ในวันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้โพส : Education
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53