เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
info การดึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง

ทดสอบประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2564

ทดสอบการลงภาพกองคลัง

่ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น

รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
  

ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด