messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 8
บัญชีครุภัณฑ์และบัญชีจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 57
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่ และส่วนที่ 5 การติดตาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 49
รายละเอียดโครงการพัฒนา เกินศักยภาพ ผ03 ผ02 ยุทธศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 54
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 192
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 91
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 แบบ ผ02 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 แบบ ผ02/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 แก้ไขครั้งที่ 1 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1