เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
folder สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : atida | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173