เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
view_list โครงสร้างหน่วยงาน
insert_drive_file โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file โครงสร้างกองการศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file โครงสร้างกองช่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file โครงสร้างกองคลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file โครงสร้างสำนักปลัด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file โครงสร้างกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file โครงสร้างกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file โครงสร้างกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file โครงสร้างหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1