messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
view_list โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 96
โครงสร้างกองการศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 89
โครงสร้างกองช่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 94
โครงสร้างกองคลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 112
โครงสร้างสำนักปลัด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 136
โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
โครงสร้างกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
โครงสร้างกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
โครงสร้างกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
โครงสร้างหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1