messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อหมู่ที่ 2 4 9 11 12 13 และหมู่14 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 136
ดำเนินการพ่นหมอกควัน บ้านกล้วย ม.14 (รอบที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 116
ดำเนินการพ่นหมอกควัน บ้านกล้วย ม.14 (รอบที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 138
พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านหนองเป็ด หมู่13 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 116
ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บ้านกล้วย ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 111
สนับสนุนเตรียมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สถานที่ฝึก พัฒนาด้านร่างกายสำหรับผู้เรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 143
พ่นหมอกควัน โรงเรียนบ้านกล้วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 191
ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 124
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1