messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีพ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 7
กิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีพ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 51
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ฝึกอบรมโครงการคนไทยไม่โกง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 96
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะบ้านดู่ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
ตัดแต่งกิ่งไม้ บ้านกว๋าวโท้ง ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
ล้างถนนลดฝุ่นละออง บ้านสันนคร ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
ดับไฟป่า บ้านห้วยเครือบ้า ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
ทำแนวกันไฟ บ้านผาลาด ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
ล้างถนนลดฝุ่นละออง บ้านกล้วยทรายงาม ม.16 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
ดับไฟป่าบ้านผาลาด ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
ส่งน้ำอุปโภค บริโภค บ้านป่าแดงงาม ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
ส่งน้ำอุปโภค บริโภค บ้านสันมะเค็ด ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะบ้านดู่ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
ตัดแต่งกิ่งไม้ บ้านกว๋าวโท้ง ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ล้างถนนลดฝุ่นละออง บ้านสันนคร ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
ดับไฟป่า บ้านห้วยเครือบ้า ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1