messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 12
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 20
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 73
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตามที่ได้แถลงต่อสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 99
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1