เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คู่มือการบริการประชาฃาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file มาตราฐานปฏิบัติงานนิติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัตงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1