messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 94
ประกาศมาตราการจูงใจและลงโทษพนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 86
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1