messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับ ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 6
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับ ภาษาไทย
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสันมะเค็ดใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสันมะเค็ดใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 47
เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 114
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 169
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
สารจากนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1