เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แผนตรวจประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันทุจริต ปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1