messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 4
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 7
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 200
สรุปรายได้-รายจ่าย รอบ 6 เดือน(ต.ค.60 - มี.ค61) ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
สรุปรายได้ - รายจ่าย รอบ 12 เดือน (ต.ค.60 -ก.ย61) ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ต่อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1