messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
image นโยบายงดรับ งดให้
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
สแกน QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ลงทะเบียนสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันมะเค็ด
วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
การจัดการน้ำเสียในชุมชน
7สัญญาณเตือนน้ำท่วม
การป้องกันจากโรคไข้เลือดออก
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Link : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

Facebook : เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์โควิด 19