ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง