ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระต้นหัวใจ (AED) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง