ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง