ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นค 927 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง