ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านกล้วยทรายงาม ตำบลสันมะเค็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง