ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ใน ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง