ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KONICA MINOLTA รุ่น bizhub C226 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง