ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 20 บ้านศรีนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง