ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่อันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ใช้ในการแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

ชื่อไฟล์ : Gq7Vv8kFri12858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้