ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ชื่อไฟล์ : ekgG7wQThu30243.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้