ชื่อเรื่อง : QR CODE แบบวัด EIT ประจำปีพ.ศ. 2566 สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

ชื่อไฟล์ : 56eunwnThu12902.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้