ชื่อเรื่อง : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 และเผื่อแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : jtCNQ4YMon21129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : h9n4836Mon21137.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QPyG3JcMon21150.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3IIgXKHMon21156.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้