ชื่อเรื่อง : ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
รายละเอียด : ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชื่อไฟล์ : c9NTBZ7Fri43246.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ovX7sHNFri43259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NXMEKBfFri43420.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IjcnuK8Fri43420.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้