เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 25 เมษายน 2565 ท่าน ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565
ผู้โพส : admin