เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
การประเมินและเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด : คณะกรรมการประเมินและเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหน่วยงานต้นสังกัด เข้าประเมินและนิเทศฯ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 3 แห่ง คือ 1.โรงเรียนเทศบาล1(ชุมชนสันมะเค็ด) 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านสันนคร) 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(บ้านกล้วย) ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง รองปลัดเทศบาลฯ, ผอ.มีชัย ลือใจ, ผอ.ฐิติรัตน์ ดวงเกิด, นางสาวปรางวรินทร์ กุลนายุ นักวิชาการศึกษา ภาพ/ข่าว กองการศึกษา
ผู้โพส : Education