เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ข้อมูลจำนวนผู้ชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 19 3 ณ กันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด รอบ 6 เดือน ปีงบมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1