messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder งานพัฒนารายได้
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 4
find_in_page ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 16
ประกาศ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 36
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2567 รับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลป้าย (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 10
รายชื่อแจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้าง ประจำปีพ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 41
ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีหลังเดือนสิงหาคม 2566 จะต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 23
ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 42
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิงปลูกสร้างประจำปี 2566 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 47
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 45
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 190
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 135
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 138
การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 136
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2