เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder งานพัฒนารายได้
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิงปลูกสร้างประจำปี 2566 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจและพนักงานเก็บเงินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 90
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 109
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1