messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ดำเนินการรับผู้ป่วยรักษาตัว หายกลับบ้าน จากศูนย์CI ตำบลทรายขาว จำนวน2ราย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 101
ดำเนินการ ส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ม.4จำนวน 1 ราย ไป CIตำบลทรายขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 92
ดำเนินการร่วมเฝ้าระวังการฉีดวัคซีลร่วมกับ รพ.สต.สันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 94
ดำเนินการ ส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ม. 17 จำนวน 2 ราย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 100
ร่วมเฝ้าระวังการฉีดวัคซีลร่วมกับ รพ.สต.ใหม่ท่าเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 94
ดำเนินการรับผู้ป่วยหายจากศูนย์CI ตำบลทรายขาวกลับบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 103
ดำเนินการ นำผู้ป่วยATKPos หมู่ที่4 บ้านสันต้นดู่ จำนวน 1 ราย และ หมู่ที่12 บ้านกล้ายทรายงาม จำนวน 1 รายแและ หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง จำนวน 1 ราย นำส่ง ARIโรงพยาบาลพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 136
ออกตรวจสอบเหตุอบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มเอง บ้านผาลาดหมู่11 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 101
ออกตรวจสอบเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน บ้านสันตะเคียนหมู่15 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : PongKhan | เปิดอ่าน : 136
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1