messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 6
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 11
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 15
find_in_page แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 57
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 152
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 118
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1