ชื่อ - นามสกุล :นายปรีชา ชุมภู
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหารงานทั่วไป