ชื่อ - นามสกุล :นายอิ่นคำ กรงจักร์
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด