ชื่อ - นามสกุล :นางอัญญาณี โพธิ์คำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :