กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันมะเค็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิรัตน์ พรมตัน

 

 

 

 

กำนันตำบลสันมะเค็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจตุรวิทย์ ไทนกรรณ์

 

นายประสงค์ พรมตัน

 

นายประสงค์ สกุลวัลลภ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

นายคำ มะโนรา

 

นายเจริญ ศรีแก้ว

 

นายธาดาพงษ์ ยอดวงค์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

         
นายสุทัศน์ วิชัย
นายสุฆาต จอมจักร์
นายชัยรัช ชัยลังกา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
         
นายสมการ เมธาวศินีกูล
นางอิงอร ทาผัด
นายอัศวิน อินนั่งแท่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
นายจรัญ โยธา
นายจรัส มาตรา
นายปิยบุตร เครือโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
นายบวร อินหลี
นายไพโรจน์ วิริยะ
นายบุญเรือง ปันม้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19