Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

บทบาทอำนาจหน้าที่

ข้อมูลประชาชน

งบประมาณเทศบาล

ผู้ดูแลระบบ

    Username :
    Password :
   
 

ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ลงประกาศ 06/09/2561

ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร สถานที่สอบ และระเบียบการแต่งกาย
ลงประกาศ 31/08/2561

ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
ลงประกาศ 17/08/2561

ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ตั้งแต่ วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวัน
ลงประกาศ 17/08/2561

หนังสือสั่งการ เรื่องการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะและประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล
ลงประกาศ 10/07/2561

ประกาศ ฉบับแก้ไข เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและเอกสารและหลักฐานการสมัคร
ลงประกาศ 10/07/2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งการจ้างพนักงานตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ
ลงประกาศ 10/07/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
ลงประกาศ 06/07/2561

สารจากนายกเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ลงประกาศ 09/08/2560

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ลงประกาศ 25/08/2559

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ลงประกาศ 25/08/2559

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ลงประกาศ 08/07/2559

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร สถานที่สอบ และ ระเบียบการแต่งกาย
ลงประกาศ 26/02/2558

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เนื้อหาวิชาการสอบข้อเขียน ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาควิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และคุณสมบัติ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงประกาศ 26/02/2558

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่ วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
ลงประกาศ 09/02/2558

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
ลงประกาศ 09/02/2558

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาล
ลงประกาศ 29/01/2558


หน้าที่ :: [1]