Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

บทบาทอำนาจหน้าที่

ข้อมูลประชาชน

งบประมาณเทศบาล

ผู้ดูแลระบบ

    Username :
    Password :
ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
ลงประกาศ:17 สิงหาคม 2561เอกสารแนบ
ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  ตั้งแต่  วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561  ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)