Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

บทบาทอำนาจหน้าที่

ข้อมูลประชาชน

งบประมาณเทศบาล

ผู้ดูแลระบบ

    Username :
    Password :
ประกาศ ฉบับแก้ไข เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและเอกสารและหลักฐานการสมัคร
ลงประกาศ:10 กรกฎาคม 2561เอกสารแนบ
ประกาศ ฉบับแก้ไข เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและเอกสารและหลักฐานการสมัคร